Cách thức tham gia 
Tài liệu hướng dẫn
Đăng ký
Liên hệ
Giới thiệu

CHƯƠNG TRÌNH XÉT, TÔN VINH

“DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA KINH DOANH VIỆT NAM”
NĂM 2022
Đăng ký

Giới thiệu về Chương trình

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” là hình thức tôn vinh và công nhận của Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (Hiệp hội) đối với các doanh nghiệp đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phê duyệt và ban hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Chương trình được xây dựng và duy trì nhằm tôn vinh và công nhận các doanh nghiệp đã áp dụng, thực thi tốt văn hóa kinh doanh, đáp ứng các chuẩn mực, tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam; thúc đẩy việc xây dựng văn hóa kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước; từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai, sau các vòng thẩm định chặt chẽ, khắt khe, Chương trình đã xét chọn và tôn vinh 10 Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam đầu tiên tại Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ nhất năm 2021.
Được xét chọn trong danh sách “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” hằng năm là một danh hiệu đáng tự hào, là sự ghi nhận của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội… về các giá trị văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp tốt đẹp mà doanh nghiệp đã dầy công vun đắp. Đồng thời, danh hiệu này cũng mở ra cho các doanh nghiệp cơ hội nâng cao uy tín, thương hiệu, thu hút nguồn nhân lực, cơ hội kinh doanh mới thông qua việc gia tăng lòng tin của các đối tác, nhà đầu tư và cổ đông, góp phần vào việc phát triển kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Lập hồ sơ
theo hướng dẫn

03

Cách thức tham giaplay_arrow


play_arrow


play_arrow
play_arrow


Tải mẫu Phiếu đăng ký và các tài liệu hướng dẫn

01

Điền thông tin đăng ký tham dự trên trang này

02

Tải hồ sơ lên google driver và chia sẻ về email vnabc1213@gmail.com

04

Gửi hồ sơ (bản in) về Hiệp Hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam - Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội

05

Ban tổ chức xác nhận qua email và tiến hành thẩm định, đánh giá

06

Thời hạn nộp hồ sơ: 30/09/2022

Tài liệu hướng dẫn

01
Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam
02
Báo cáo tự đánh giá của doanh nghiệp
03
Phiếu đăng ký tham gia
04
Hướng dẫn lập hồ sơ và cung cấp bằng chứng
04
Quy chế xét, tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam”
Gặp gỡ báo chí công bố Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam 
Xem thêm
Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ nhất năm 2021
Xem thêm
Triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam tại khu vực Tây Nam Bộ
Xem thêm
Triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam tại khu vực Đồng bằng Sông Hồng
Xem thêm
Gặp gỡ báo chí giới thiệu Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai và Chương trình xét, tôn vinh “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022 
Xem thêm

Tin tức & sự kiện

Top 10 Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2021

Đăng ký tham dự

Liên hệ

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 3, số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.38333456 / 0983250381 
(Đ/c Diệu Hương – VP BTC248)
Email: vnabc1213@gmail.com